Home

Echo of thoughts

Welcome to my book blog where I write book reviews of mostly fantasy, young adult, sci-fi and romance books. On my blog I also discuss quotes (from books of course), recommend books and more.

Welcome to my book blog!

English:

I’m a teenager that spends most of my time with books; schoolbooks and novels. Thoght I’d make a blog for my reading experiences. Books includes vise quotes which I’ll write in my reviews and some of them will be discussed under Quotes.

Most of this blog will contain fantasy and young adult but also some biographys and science.

Please note that only this page, the Quotes’ page and the reviews will be written in BOTH swedish and english. Also note that all the titles of books AND pages (categories?) will be titled in English.


Svenska:

Jag är en högstadieelev som tillbringar mycket tid med böcker; skolböcker och skönlitterära böcker. Min tanke är att eftersom jag redan skriver bokrecensioner på papper kan jag ge dem en liten blogg. I böcker medföljer lärorika citat som jag tänker skriva in i recensionerna samt diskutera några under Quotes.

Stora delar av den här bloggen kommer bestå av fantasyböcker och ungdomsromaner men också några biografier och vetenskapsböcker.

Observera att endast denna sida, Quotessidan och bokrecensionerna kommer att finnas på BÅDE svenska och engelska. Observera också att alla rubriker OCH sidornas titlar kommer att vara skrivna på engelska.

Senaste inlägget

The Harry Potter series

Yesterday I finished this series. And firstly I’ll tell you a little fact: I started reading Harry Potter and the Philosopher’s Stone years ago, yes, but I gave up because reading in English was yet too hard. But now, in…