Scarlet – Marissa Meyer

Goodreads synopsis: Cinder, the cyborg mechanic, returns in the second thrilling installment of the bestselling Lunar Chronicles. She’s trying to break out of prison—even though if she succeeds, she’ll be the Commonwealth’s most wanted fugitive.

Halfway around the world, Scarlet Benoit’s grandmother is missing. When Scarlet encounters Wolf, a street fighter who may have information as to her grandmother’s whereabouts, she is loath to trust this stranger, but is inexplicably drawn to him, and he to her. As Scarlet and Wolf unravel one mystery, they encounter another when they meet Cinder. Now, all of them must stay one step ahead of the vicious Lunar Queen Levana, who will do anything for the handsome Prince Kai to become her husband, her king, her prisoner.

In this book, which is a modern version of Little Red Riding Hood, was it very many feelings. Hate, anger, desperation, evil. To me it got enforced and sometimes too much. I really appreciate the way Meyer describes the feeling of wanting to give but have to keep fighting, I understand Scarlet in that way. But beyond that? I had a hard time understanding her choices. I didn’t trust either her or Wolf.

I’m so happy I got to follow Cinder in this book too. She’s still my favorite character in the series. The plot in Scarlet was not my favorite (in this series, so far), a lot of unexpected things happened very fastlo. In Cinder I thought it was kinda obvious that it was a modern version (or whatever I should call it) of Cinderella, but it wasn’t as obvious in this book. BUT, I liked how the complicated past (and future) of Cinder and Scarlets life was linked.

I struggled a lot trying to understand who Wolf actually was. Where was his heart? Who was he under of all his problems and decisions? I never understood. I wanted to know more of his past, his choices, his life.

”If you were a gentleman, you would offer to buy me one as well.”

”If you were a lady, you would have waited for me to make the offer.”

Meyer, Scarlet

Favorite character: Cinder

Original title: Scarlet

Rating: 3

Goodreads rating: 4,28


I denna bok som är en modern version/tolkning av Rödluvan fanns många starka känslor. Hat, vrede, kärlek, förtvivlan, ondska. Till max. För mig kändes mycket påtvingat och blev för mycket. Jag uppskattar verkligen hur Meyer beskriver känslan att slitas mellan viljan att ge upp eller att fortsätta kämpa. Det är vackert och ack så sant, man förstår Scarlet. Men utöver detta förstår jag henne inte alls, varför gör hon de val hon gör? Jag litade inte på varken Scarlet eller Wolf.

Jag är väldigt glad att man fick följa Cinder även i denna bok. Hon är fortfarande min favoritkaraktär i serien. Händelseutvecklingen var intressant, det hände flera oväntade saker.

I boken hade jag svårt att komma i underfund med vem Wolf egentligen var, var fanns hans hjärta? Det förstod jag aldrig. Jag ville veta mer om hans val, hans förflutna, hans liv.

I första boken i serien tyckte jag att det var uppenbart att det var en modern version/tolkning (vad man än vill kalla det) av Askungen, men i denna bok var det inte lika tydligt. Dock kopplades Cinders komplicerade förflutna (och framtid…) ihop med Scarlets på ett mycket bra sätt. Det uppskattade jag verkligen!

Cinder – Marissa Meyer

Goodreads synopsis: Sixteen-year-old Cinder is considered a technological mistake by most of society and a burden by her stepmother. Being cyborg does have its benefits, though: Cinder’s brain interference has given her an uncanny ability to fix things (robots, hovers, her own malfunctioning parts), making her the best mechanic in New Beijing. This reputation brings Prince Kai himself to her weekly market booth, needing her to repair a broken android before the annual ball. He jokingly calls it ”a matter of national security,” but Cinder suspects it’s more serious than he’s letting on.

Although eager to impress the prince, Cinder’s intentions are derailed when her younger stepsister, and only human friend, is infected with the fatal plague that’s been devastating Earth for a decade. Blaming Cinder for her daughter’s illness, Cinder’s stepmother volunteers her body for plague research, an ”honor” that no one has survived.

But it doesn’t take long for the scientists to discover something unusual about their new guinea pig. Something others would kill for. 

This book! I was so impressed by it and it caught my interest very quick. Never have I read a modern version of a classic like Cinderella, but Meyer wrote the book in a way that I really enjoyed. The protagonist Cinder is, just like Cinderella, kind of alone in her life. Her stepmother and (one of the) stepsister are mean and don’t appreciate her, just like Cinderella. Cinderella really likes animales, they’re her friends. For Cinder it’s androids and being a mechanic that helps her through life. This, how Meyer created a book that’s similar to Cinderella but still it’s own wonderful story, made Cinder a great book.

Not just that the theme was great and how easy it was to see the similarities made me very fascinated, but how Meyer writes. Everything was so well written and there weren’t too many details everywhere. Cinder was also the first book I’ve ever read by Marissa Meyer (wanted to read something by her for some time now) and I’m very happy I decided to give her a chance. I’ll definitely look out for more books written by her!

“I would never lie—” The words faded. She had lied. 

Meyer ch. 36

Review with spoilers

About the similarities between Cinderella and Cinder: I’m so impressed! How lonely both of them felt. even though they had some kind of company (Cinder: Iko. Cinderella: the animales). That Cinder was going to fall for the prince felt predictable but it didn’t make the story boring to read. Having that kind of guess only made me keep reading to see if I was right. Another theory I had during the book was whether Cinder could be the ”dead” princess Selene. When I first heard of her and that people conspired about her being alive, I started thinking. Could Cinder, the mechanic, be Selene, the princess who died in a fire? I thought, since Cinderella marries the prince and becomes princess like that, Cinder might also be a princess in some way.


Favorite character: Cinder

Original title: Cinder

Release year: 2012

Rating: 5

Goodreads rating: 4,15


Denna bok alltså! Blev väldigt imponerad och fastnade väldigt snabbt i handlingen! Har aldrig tidigare läst en modern version av en klassisk saga men Meyer har verkligen skrivit något som fångat mitt intresse. Huvudpersonen Cinder är, precis som Askungen, utstött av sin styvmor och styvsyster. En annan sak som liknar klassikern är att Cinder har god hand med robotar eftersom hon är mekaniker. Askungen har andra djur som sina närmaste vänner. Just detta, att Meyer smidigt skapat en bok som liknar Askungen, gjorde Cinder till en underbar bok!

Förutom att temat var väldigt bra och man enkelt förstod likheterna, blev jag djupt fascinerad av hur Meyer skriver. Allt var så välskrivet och detaljerat utan att det blev för mycket. Cinder var den första boken av Marissa Meyer jag någonsin läst (har velat läsa av henne ganska länge) och jag är väldigt glad att jag tillslut läste denna bok. En fantastisk författare!


Recension med spoilers

Angående likheterna mellan Askungen och Cinder är jag väldigt imponerad! Hur ensam de båda karaktärerna kände sig, men de båda hade någon som sällskap (Cinder: Iko. Askungen: djuren). Man förstod att Cinder skulle falla för prinsen kändes förutsägbart men gjorde inte boken tråkig att läsa. Att ha en sådan gissning gjorde endast att jag ville fortsätta läsa och se om jag haft rätt. En annan teori jag hade genom boken var huruvida Cinder möjligen var den ”döda” prinsessan Selene. Redan när jag först fick höra att hon försvunnit och att folk konspirerade angående om prinsessan verkligen var död, började jag fundera. Kunde Cinder, mekanikern, kunna vara Selene, prinsessan som dog i en brand? Jag tänkte att eftersom Askungen gifter sig med prinsen och därmed blir prinsessa, kan kanske Cinder vara född prinsessa.